MBK/PsBK

MBK / PsBK Opleiding

Sinds 2017 dient elk volwaardig lid in het bezit te zijn van een diploma MBK en/of PsBK volgens PLATO-termen.

Opleidingen hiervoor zijn te vinden op de website van CPION en SNRO.
(Overigens heeft de FAGT deze eis vanaf de invoering van MBK/PsBK als voorwaarde gesteld om lid te kunnen worden, hoewel er destijds nog geen PLATO-termen waren).

MBK/PsBK nascholing

MBK/PsBK nascholing is belangrijk en dus verplicht bij de FAGT.
Ook voor leden die een geldige BIG registratie hebben is MPsBK nascholing verplicht. De FAGT organiseert jaarlijks een MPsBK nascholingsdag.

MBK / PsBK voorwaarden

Elk lid dient jaarlijks 6 uur nascholing te volgen op dit onderdeel.
Accreditatie of acceptatie hiervan kan op de volgende manieren gebeuren:

  • De opleider heeft de specifieke MBK of PsBK bijscholing laten accrediteren bij de SNRO of SKB
  • De opleider heeft een CPION, SNRO of SKB accreditatie voor een MBK of PsBK opleiding én heeft de specifieke MBK / PsBK bijscholing aangemeld bij het CGO
  • Je vindt de meest recente CGO lijst hier

Zoek op naam van opleiding of opleider.

Zoeken

__pagetitle__

__naamOpleidingBijscholing__ __fagtRegistratie__ __accreditatieInstituut__ __duur__
__geldigeAccreditatieVan__ t/m __geldigeAccreditatieTm__ __website_urltext__ __aantalECTS__ __locatie__

__pagetitle__

__naamOpleidingBijscholing__ __tevensGeschiktVoor__ __accreditatieInstituut__ __duur__
__geldigeAccreditatieVan__ t/m __geldigeAccreditatieTm__ __website_urltext__ __aantalECTS__ __lesurenFAGTPunten__ __locatie__