Opleidingseisen FAGT lidmaatschap

Tot 2014 was het gebruikelijk dat een opleiding in onze sector geaccrediteerd werd door de FONG of de beroepsvereniging zelf. In 2014 is de FAGT afspraken gaan maken met accreditatiebureaus en stelt sindsdien dat een opleiding CPION, SNRO of SKB geaccrediteerd dient te zijn, wil de afstuderende student zich bij de FAGT kunnen aansluiten.

De periode 2014 t/m 2017 is een overgangsperiode geweest om opleiders de ruimte te geven hun opleiding te accrediteren.
Therapeuten met een diploma van vóór 2014 kunnen zich bij de FAGT aanmelden, mits hun opleiding destijds FONG of FAGT-geaccrediteerd was.

Geaccrediteerde opleidingen

Sinds 01-09-2014 heeft de FAGT een nieuwe toelatingsprocedure.
Als toekomstig lid van de FAGT dien je een opleiding te hebben gevolgd welke geaccrediteerd is door CPION, SNRO of SKB, en tevens een erkend MBK /PsBK diploma volgens PLATO termen te hebben om toegang te krijgen tot de FAGT. Daarnaast eisen wij als FAGT dat je minimaal een drie- of vierjarige vakopleiding op HBO niveau hebt gevolgd én een diploma MBK/PsBK op Plato niveau.

Als uitgangspunt heeft de FAGT langdurig de normen van de FONG gehanteerd voor de accreditatie van opleidingen. Daarom heeft de FAGT in het verleden ook veel van de door de FONG geaccrediteerde opleidingen automatisch opgenomen in de geaccrediteerde lijst. Later werd dit veranderd en gaf de FAGT zelf accreditaties af aan opleidingen.

Aangezien de FAGT naar zowel cliënten, de overheid als de zorgverzekeraars de kwaliteit van de therapeuten wil waarborgen is besloten dat de FAGT een eigen verantwoordelijkheid heeft t.a.v. de accreditatie van alle opleidingen. Accreditatie van onderwijs is een ingewikkeld proces, vandaar dat we in 2014 hebben besloten om de accreditaties niet langer zelf uit te voeren, maar over te laten aan externe en gespecialiseerde accreditatie Instituten als CPION, SKB en SNRO.

Voor accreditatie van opleidingen verwijzen we je naar de website van de SNRO, SKB of CPION.