Bij- en Nascholing


Bij- en nascholing is een belangrijk en verplicht onderdeel bij de FAGT en is onderverdeeld in verschillende mogelijkheden.
De betreffende bij- of nascholingen kunnen op een aantal manieren geaccrediteerd of erkend worden.

Verschil bijscholing & nascholing
Bijscholing is verbreding van kennis en vaardigheden in het algemeen en kan velerlei aanverwante gebieden beslaan.
Nascholing is een scholing, waarmee het FAGT lid kennis en vaardigheden verdiept voor zijn/haar vakgebied/beroepsgroep.

Wanneer wordt een bijscholing door de FAGT erkend voor geaccrediteerde punten

Deze typen bijscholing kunnen op de volgende manier geaccrediteerd of erkend worden:
  • De specifieke bij- of nascholing is geaccrediteerd door SNRO, KTNO ( alleen FAGT erkende bijscholingen), SKB of NVAO (en is relevant voor het beroep)
  • De specifieke bij- of nascholing is geaccrediteerd geweest door de FAGT
  • De specifieke MBK / PsBK nascholing staat op de CGO lijst
  • Je vindt hier alle FAGT accreditaties, onderverdeeld in de verschillende vakgroepen
  • Een FAGT lid is niet verplicht om voor bijscholing binnen het eigen vakgebied te blijven