Reguliere gezondheidszorg

Vrijwel alle zorgsites schieten tekort voor blinden en doven

Veel websites van ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders zijn nog altijd slecht te gebruiken voor blinden, slechtzienden en doven. Technisch is het goed mogelijk om websites toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.Hoewel precies…

22-01-2018 Lees meer
Europees register 'foute' arts nog onbetrouwbaar

Een waarschuwingssysteem in Europa voor 'foute' artsen werkt niet. In tien van de 28 EU-landen wordt het systeem, dat twee jaar terug is ingevoerd, helemaal niet gebruikt.Bij landen die het wel gebruiken, is een groot verschil te zien in het aantal meldingen.…

13-01-2018 Lees meer
Patiënt specialistische ggz heeft vaak meerdere problemen

Bij mensen die in de specialistische geestelijke gezondheidszorg behandeld worden, spelen vaak meerdere problemen tegelijkertijd. In 2014 werden bij meer dan de helft van de mensen twee of meer diagnoses geregistreerd die van invloed waren op de behandeling,…

15-12-2017 Lees meer
Parkinsonpatiënten hebben baat bij gespecialiseerde fysiotherapie

De ziekte van Parkinson is nog altijd ongeneeslijk, maar patiënten die de aandoening hebben, blijken veel baat te hebben bij gespecialiseerde fysiotherapie. Dat gebeurt onder meer met behulp van ritmische geluidsprikkels. "Experts leren mensen met Parkinson…

13-12-2017 Lees meer
Personeelstekort in zorgsector loopt komende jaren hard op

De Nederlandse zorgsector kampt over een aantal jaar met een personeelstekort van 100.000 tot 125.000 medewerkers als zorginstellingen geen extra maatregelen nemen.Dat tekort komt bovenop de duizenden vacatures die nu al openstaan, concludeert onderzoekbureau…

28-11-2017 Lees meer