« Terug naar nieuws hoofdpagina

Overlijden Josephine Beck - Kock (RBCZ)

Geacht bestuur,

Gisteren, 13 maart jl. is in de namiddag na een lang ziekbed onze directeur, Josephine Beck- Kok overleden.

Iedereen die haar wel eens heeft ontmoet zal zich Josephine herinneren als een markante persoonlijkheid.

Josephine is de afgelopen dertig jaar onafgebroken actief geweest in besturen van diverse organisaties op het gebied van de natuurlijke gezondheidszorg. Zij was onder andere oprichter en voorzitter van de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG).

Zij heeft zich met hart en ziel ingezet voor de rechten van de cliënten en de kwaliteit en professionaliteit van de beroepsbeoefenaren in de natuurlijke gezondheidszorg. Het ontwikkelen van een deugdelijk klacht- en tuchtrecht is één van de speerpunten van haar werk. Haar werkzaamheden voerde zij met grote gedrevenheid en deskundigheid uit.

Josephine is de oprichter en de drijvende kracht van zowel het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg als van het Tuchtcollege Complementaire Zorg.

Het personeel van RBCZ/TCZ en de beide besturen zullen haar originaliteit, creativiteit en passie bij alles wat zij deed in het leven en in het bijzonder voor de beide stichtingen, missen.

Het is Josephines laatste wens om alle therapeuten te laten weten dat zij van hen houdt en dat zij van mening is, dat iedereen in Nederland die een complementair behandelaar zoekt naar een RBCZ therapeut moet gaan.

Josephine was ook een bezield kunstenaar. Ze kon prachtig schilderen en schreef poëzie. Het volgende gedicht is uit haar dichtbundel: “Gewoon, Woorden, Meer niet”.

Als

Als, is geen als,
in het verleden.
Want als je toen “als” gedaan had,

was er nu een ander heden.
Toen is geen heden
slechts je verleden,
waarin als
nog toekomst leek.

Het staat u vrij om dit bericht te communiceren aan uw leden.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

John Stolvoort, Annemieke Boelsma, Hélène Smits, Rogér Frijters, Marco van der Neut, Joyce van Luijn, Annelies Verhappen, Patricia van Kuijk

12-12-2022