WWKGZ & BBA verzekering

WKKGZ

Sinds 01-01-2017 is de WKKGZ wet volledig in werking en verplicht voor zorgverleners.
Dat houdt in dat (ook) CAM-therapeuten aan deze wetgeving t.a.v. klachten en geschillen dienen te voldoen.

Als FAGT hebben we zowel voor leden als cliënten een duidelijk overzicht gemaakt van de mogelijkheden en stappen die men kan ondernemen. De versie voor cliënten vind je hier, de versie voor leden staat in het ledengedeelte.

Alle FAGT-leden zijn collectief bij Quasir en Zorggeschil aangesloten.

BBA verzekering

Bij de FAGT hebben we een collectieve BBA - Beroeps- en Bedrijfs Aansprakelijkheid Verzekering, voor therapeuten bij Balens.

Deze Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheid voor CAM-therapeuten geeft je een eigen polis, waardoor heel veel wat in en rondom je praktijk of beroep fout kan gaan verzekerd is.

In principe wordt van een aankomend lid verwacht dat hij/zij zich aansluit bij de collectieve verzekering.
Indien je al een verzekering hebt lopen, bijvoorbeeld omdat je (nog) lid bent van een andere beroepsvereniging en daar al collectief verzekerd bent, dan is het onder voorwaarden mogelijk om daar (tijdelijk) gebruik van te blijven maken.