Wet- en regelgeving

Nog zo'n onderwerp waar iedereen aan moet voldoen, maar waarbij het vaak lastig is om precies te overzien (als CAM-therapeut) of de wet- en regelgeving een bepaalde situatie wel of niet toestaat. Het kost veel tijd en juridische kennis om inzicht te krijgen in dergelijke wetteksten of regelgeving. Maar als individuele therapeut wil jij wel weten of jóuw specifieke situatie goed geregeld is en aan alle wet- en regelgeving voldoet...

De FAGT zorgt er daarom voor dat leden een heel helder en duidelijk beeld krijgen zodra er nieuwe wet of regelgeving intreedt.

  • We zorgen allereerst dat we zelf zeer goed kennis nemen van de wettekst
  • Vervolgens worden onze bevindingen juridisch gecontroleerd
  • Daarna begeleiden we onze leden door het proces
  • Hierdoor weet elk lid waar ze wél en niet voor kunnen kiezen, welke voorwaarden daar aan gesteld worden en op welke manier die ingevuld kunnen worden

Zo hebben we onze leden uitgebreid geïnformeerd over de:

Dergelijke onderwerpen vragen veel tijd en geld, waardoor het voor een afzonderlijke therapeut nauwelijks/niet te controleren is of zijn/haar specifieke situatie in orde is. Juist daarin maakt een vereniging van gelijkgestemde CAM-therapeuten het verschil.

De FAGT hanteert een Wet- en Regelgeving boek welke je op het ledengedeelte kan terugvinden. Hierin staat precies aan welke wetten en regels je dient te voldoen en hoe je dat kan organiseren.