Samenwerking

Als FAGT vinden we samenwerking met reguliere zorgverleners zeer gewenst, maar dat houd ook in dat we als sector moeten zorgen voor een goede samenwerking tussen CAM-therapeuten onderling en dat we een zelfde taal spreken. Onze vakgroepen spelen hierbij een belangrijke rol.

De FAGT zet zich daarom sterk in om allereerst de band tussen CAM-therapeuten binnen de eigen vereniging te versterken, daar waar mogelijk in samenwerking met gelijkgestemde verenigingen.
We doen dit op verschillende manieren, maar het begint er steeds mee dat we een soort "familie" zijn waar heel veel leden elkaar persoonlijk kennen van de ALV's die ze eerder bezocht hebben of een FAGT georganiseerde bijscholing.
Onze leden hebben daardoor vele professionele connecties, waarbij ze elkaar ondersteunen in de eigen praktijk door bv. kennis te delen of gezamenlijke projecten op te zetten.

  • Starters kunnen een startcoach krijgen die hen wegwijs maakt in de CAM wereld en het opbouwen van een gezonde praktijk
  • We hebben vakgroepen waarbij FAGT-leden actief hun wensen, ideeën en voorkeuren bekend kunnen maken
  • Jaarlijks meerdere FAGT studiedagen, waarbij leden elkaar ontmoeten. Altijd prettige locaties en goed georganiseerde lunch
  • Jaarlijks twee druk bezochte algemene ledenvergaderingen (ALV) waar 40-50% van de leden per keer aanwezig is.
    Dit gebeurt altijd op prettige locaties en zeer goed georganiseerde lunch
  • Projecten gericht op ondernemerschap, acquisitie en klantenbinding
  • Stimuleren van samenwerking met andere (FAGT/CAM)-therapeuten en reguliere zorgverleners in de regio d.m.v. projecten

De FAGT werkt daarnaast samen met meerdere beroepsverenigingen aan gezamenlijke projecten die bijdragen aan eenheid, verbroedering en nadere professionalisering van onze sector.

Bovendien staat de FAGT open voor samenwerking met reguliere zorgverleners, aangezien we van mening zijn dat we als CAM-therapeuten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse gezondheidszorg. Een deel van de FAGT-therapeuten werkt inmiddels al samen met reguliere artsen en zorgverleners.