Algemene Leden vergadering

De Algemene Ledenvergadering is een belangrijk evenement die de FAGT op twee momenten in het jaar organiseert.

In de eerste plaats is een ledenvergadering bedoeld om nieuwe leden te installeren, financiën en lopende zaken met elkaar te bespreken en kan er gestemd worden over onderwerpen die op de agenda staan. Maar daarnaast is het een ook altijd een warm weerzien van vele therapeuten. Juist op de ALV ontmoeten en spreken veel van onze therapeuten elkaar.

Dat gebeurt niet alleen even kort in de koffiepauze, maar ook in de aansluitende (uitgebreide en gezonde) lunch die we organiseren voor onze leden. Daarmee is het ook altijd een goede plaats om je netwerk te vergroten, informatie op te doen (hoe hebben anderen iets aangepakt) en kennis te nemen van andere behandelvormen, zienswijzen en maatschappelijke ontwikkelingen.

Aansluitend aan de ALV hebben we altijd een middagprogramma. Dat kunnen bv. workshops, lezingen of intervisiedagen zijn.

Zowel de ALV's als de aansluitende thema middagen worden altijd druk bezocht, waar je, ook als je net geïnstalleerd bent, zal merken dat de FAGT in feite één grote familie is waar je heel snel in opgenomen wordt. Een familie van CAM-therapeuten die de kwaliteit en de professionaliteit van ons werk hoog heeft staan en graag verder wil ontwikkelen.