Proces Student-lidmaatschap

Heb je besloten om student-lid te worden van de FAGT? Dan verloopt de aanmelding als volgt:

Stap 1. Aanmelding

Zorg dat je de volgende documenten klaar hebt liggen, voordat je het online student-lid aanmeldformulier invult:

  • Een recente pasfoto
  • Een kopie van paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs

Belangrijk: Maak een foto van elk document en sla deze op als PDF van max. 1 MB (liever kleiner, moet wel goed leesbaar zijn). Indien een (ingevuld) document meerdere pagina's heeft, mag je deze (bij voorkeur) als 1 PDF document opslaan. Voor pasfoto heeft de voorkeur .JPEG of .GIF of .BMP (geen PDF)!

Je vult vervolgens het aanmeldformulier student-lid in.

Stap 2. Aanmeldbevestiging

Zodra jij je aanmelding online hebt verstuurd, controleert het FAGT secretariaat je aanvraag.
Als alle benodigde documenten aanwezig zijn wordt jouw aanmelding doorgestuurd naar de toelatingscommissie van de FAGT.

Stap 3.Geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Met de komst van de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is het ook voor jou als student-lid van de FAGT noodzakelijk om een geldige VOG in je dossier te hebben. Deze VOG moet op echtheid zijn gecontroleerd en dient niet ouder te zijn dan 3 maanden. Bovendien moet een geldige VOG zijn aangevraagd op screening profiel 45 – Gezondheidzorg en welzijn van de mens met als doel Lidmaatschap van de FAGT.

Ben je niet in het bezit van een geldige VOG? Het secretariaat van de FAGT zet de elektronische aanvraag via eHerkenning voor jou in gang. De kosten voor de aanvraag zijn voor jouw rekening.

Stap 4.Toelatingscommissie beoordeelt jouw aanvraag

De toelatingscommissie van de FAGT beoordeelt jouw aanvraag. Iedere 2-3 weken komt de commissie bij elkaar (met uitzondering van de zomervakantie) en beoordeelt of je aan de basisvoorwaarden voldoet.

Stap 5. Aangenomen of niet?

Voldoe je aan de basisvoorwaarden dan wordt je als student-lid toegelaten tot de FAGT.
Als je niet wordt aangenomen, onderbouwen we de reden en geven (indien mogelijk) aanwijzingen hoe je alsnog aan de voorwaarden kan voldoen.

Ben je eenmaal student-lid, dan ben je van harte welkom op de Algemene Leden vergaderingen van de FAGT!

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene ledenvergaderingen in 2024 staan gepland voor:

  • zaterdag 6 april 2024
  • zaterdag 2 november 2024