Wat heeft de FAGT jou als student te bieden?

Volg jij een geaccrediteerde opleiding van een complementaire therapievorm op hbo-niveau? Dan kun je in het eerste jaar van je opleiding al lid worden van de FAGT. Dit student-lidmaatschap heeft veel voordelen!

De FAGT doet er alles aan om de student leden zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij doen dat door het volgende aan te bieden:

 • Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  Alle student-leden krijgen via de FAGT een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Erg belangrijk wanneer je tijdens je opleiding bijvoorbeeld stage loopt en/of al praktijk voert. De verzekering dekt ook de kosten van een geschillencommissie Wkkgz.
 • Wkkgz/ Quasir / Stichting Zorggeschil
  Wanneer je al cliënten behandelt of stage loopt dien je als student, naast je BBA verzekering, ook ingeschreven te zijn bij een door het ministerie erkende geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve geneeswijze. De FAGT regelt deze inschrijving Wkkgz voor onze student-leden.
 • Ondersteuning voor het student-lid
  Zit je in het laatste jaar van je opleiding en maak je na het behalen van je diploma de overstap naar een volwaardig lidmaatschap bij de FAGT? Tijdens het eerste jaar van een volwaardig lidmaatschap krijg je een startcoach toegewezen. Een startcoach is er, als ervaren collega FAGT-therapeut, om jouw vragen te beantwoorden en je op weg te helpen. Zij weten de weg binnen de FAGT en zijn bekend met de verplichtingen die komen kijken wanneer je als erkend therapeut aan de slag wilt gaan. Heb je voorafgaand aan deze ondersteuning van de startcoach extra hulp nodig bij het opstarten van je praktijk en heb je bijv. vragen over wet- en regelgeving of wil je uitleg over de eisen waaraan je praktijk moet voldoen? Neem dan contact op met het secretariaat. Zij helpen je op weg.
 • Toegang tot de FAGT portal
  In de portal van de FAGT heb jij toegang tot allerlei handige documenten die jou kunnen helpen bij het opzetten van jouw praktijk. Denk aan: factuursjablonen, 10-stappenplan AVG, eisen praktijkinrichting enz.

 • FAGT studiedagen
  De FAGT biedt jaarlijks veel leuke bijscholingen aan op diverse vakgebieden,ook voor MBK/PsBK. Tegen een gereduceerd tarief kun jij hier als studentlid ook aan deelnemen.
 • Deelname ALV
  Tijdens de Algemene Ledenvergadering ben jij van harte welkom. Hoewel je geen stemrecht hebt, krijg je wel de kans om andere (ervaren) therapeuten te leren kennen. Daarnaast word je via de ALV goed op de hoogte gehouden van onderwerpen die spelen in jouw vakgebied.

De FAGT hanteert in 2024 een instaptarief voor nieuwe student-leden:

 • Per 1 januari 130,-
 • per 1 april 97,50
 • per 1 juli 65,-
 • Per 1 oktober 32,50

Dit instaptarief is incl.:

 • Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Balens.
 • Aansluiting bij een erkende geschillencommissie conform de Wkkgz.
 • Ondersteuning in je laatste studiejaar
 • FAGT studiedagen - tegen gereduceerd tarief.
 • Toegang tot FAGT portal met alle informatie voor leden.
 • Deelname aan FAGT - Algemene Ledenvergadering.

Geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Met de komst van de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is het ook voor jou als student-lid van de FAGT noodzakelijk om een geldige VOG in je dossier te hebben. Deze VOG moet op echtheid zijn gecontroleerd en dient niet ouder te zijn dan 3 maanden. Bovendien moet een geldige VOG zijn aangevraagd op screening profiel 45 – Gezondheidzorg en welzijn van de mens met als doel Lidmaatschap van de FAGT.

Ben je niet in het bezit van een geldige VOG? Het secretariaat van de FAGT zet de elektronische aanvraag via eHerkenning voor jou in gang. De kosten voor de aanvraag zijn voor jouw rekening.

Voor aanvullende opties kijk onderaan de pagina.

AANVULLENDE OPTIES

Bovendien kun je als student-lid kiezen voor de volgende extra opties:

 • Aansluiting koepel RBCZ
  Sluit je aan bij het studentenregister van de koepel RBCZ. Door inschrijving ben jij gedekt voor Tuchtrecht. Ook weer belangrijk wanneer je stage loopt en/of al praktijk voert. De kosten voor student-lidmaatschap bij de RBCZ bedraagt € 30,-. De RBCZ brengt dit zelf in rekening.

  Voorwaarden inschrijving in het studenten register RBCZ:
  • Je volgt een beroepsopleiding van een complementaire therapievorm op hbo-niveau met een opleidingsduur van 3 tot 4 jaar die alle aspecten van het therapievak omvat en waarin aantoonbaar sprake is geweest van een vormingsproces tot therapeut. De beroepsopleiding moet CPION, SNRO of SKB erkend zijn.
  • Je bent lid van een bij RBCZ aangesloten beroepsvereniging die de opleiding erkent.
  • Je hebt bij aanmelding bij een beroepsorganisatie een VOG verklaring die niet ouder is dan 3 maanden.
  • Je hebt een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering die ook alle kosten van de geschillencommissie Wkkgz dekt.
  • Je bent ingeschreven bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve geneeswijze, conform Wkkgz
  • Valt onder het tuchtrecht van een door RBCZ erkend tuchtrechtcollege.

  Waarom Tuchtregister RBCZ?

Het tuchtrecht gaat over alle handelingen die in strijd zijn met de beroepscode van RBCZ, in het bijzonder het onzorgvuldig handelen door de beroepsbeoefenaar zoals:

  • verkeerde diagnose
  • schending informatieplicht
  • voorschrijven/verstrekken verkeerde middelen
  • schenden van beroepsgeheim
  • ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar
  • seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag

Geef bij aanmelding aan ons secretariaat door of je gebruik wilt maken van een van de bovenstaande opties.