Even voorstellen ...

Als therapeut is het fijn om vertegenwoordigd te worden door een vereniging die je belangen behartigt, die mee denkt over je praktijk of goede scholing van hoge kwaliteit organiseert.

Op die manier kan jij je aandacht richten op je vak en je cliënten.

Maar de FAGT is niet alleen je belangenbehartiger!

Het is een multidisciplinair netwerk van professionele CAM-therapeuten.
Je komt deze CAM-therapeuten veelvuldig tegen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV), intervisie's en op de Facebook pagina van de FAGT.

Bovendien is de FAGT een echte vereniging, waarbij de leden zélf middels de ALV bepalen welke keuzes de vereniging dient te maken. Doorgaans komt het bestuur met voorstellen, waarbij de leden aangeven of deze wel of niet uitgevoerd mogen worden, maar ze kunnen ook vanuit de leden komen.

Zo heeft de ALV destijds (2014) besloten om de FAGT intern te reorganiseren en professionaliseren, aangezien onze therapeuten van mening zijn dat men aan hbo-eisen dient te voldoen wat betreft opleiding, werk en denkniveau, bij- en nascholing, intervisie, visitatie etc.
Dit heeft geleid tot de krachtige en moderne organisatie die de FAGT nu is, gericht op therapeuten die aan deze hbo-opleidingseisen voldoen.

De FAGT is groot voorstander van verdere professionalisering bij CAM-therapeuten, de beroepsvereniging en de sector.
Bovendien werken we op meerdere niveaus aan samenwerking met reguliere zorgverleners.
We dragen hier actief aan bij door onze eigen vereniging verder te professionaliseren, onze leden te begeleiden, een overzichtelijke bundeling van therapieën aan te bieden, maar ook door heldere communicatie te verstrekken aan onze leden, cliënten, samenwerkende partijen én de maatschappij.

Een greep uit de mogelijkheden binnen de FAGT:

  • Intervisiegroepen kunnen multidisciplinair zijn. Je kan je aansluiten bij een bestaande groep en/of de intervisiedagen volgen
  • Bedrijfsaansprakelijkheid-, beroepsaansprakelijkheid verzekering en WKKGZ via de FAGT voordelig en goed geregeld
  • Professionele visitatie laat zien dat je praktijk voldoet aan de eisen van een moderne, geaccrediteerde CAM-praktijk
  • Je ontvangt het tijdschrift Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg 6 keer per jaar