Proces lidmaatschap

Als je hebt besloten om lid te worden van de FAGT dan verloopt de aanmelding als volgt:

STAP 1. Aanmelding

Zorg ervoor dat je klaar bent om de volgende documenten, te uploaden:

  • Kopieën van je vakdiploma(‘s) (1 bestand per diploma)
  • Kopieën van je MBK en/of PsBk diploma volgens PLATO-termen en erkend door CPION, SNRO of SKB (1 bestand per diploma)
  • Een recente pasfoto
  • Een kopie van paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs
  • Certificaten van gevolgde bijscholingen en andere opleidingen (1 bestand per certificaat)

Ben je momenteel lid van een andere beroepsvereniging? Het kan zijn dan wij je dan na ontvangst van je aanmelding vragen om je huidige Visitatie certifcaat, en geldige VOG verklaring op te sturen.

Belangrijk: Maak een foto van elk document en sla deze op als PDF van max. 1 MB (liever kleiner, moet wel goed leesbaar zijn). Indien een (ingevuld) document meerdere pagina's heeft, mag je deze (bij voorkeur) als 1 document opslaan. Voor de pasfoto volstaat een .JPEG of .GIF of .MBP (geen PDF!)

Je vult vervolgens het aanmeldformulier in.

STAP 2. Betaling inschrijfgeld

Wanneer je aanmelding online is verstuurd, wordt deze door het FAGT secretariaat gecontroleerd of deze in goede orde is ontvangen.
Jouw aanvraag wordt echter pas in behandeling genomen zodra jij het inschrijfgeld hebt betaald. Dit kan hier via onze Webshop

Je ontvangt uiterlijk 4 dagen na ontvangst van jouw betaling/ aanvraag, een bevestiging per email dat jouw aanvraag is ontvangen.

Als de betaling is ontvangen EN alle benodigde documenten aanwezig zijn dan wordt jouw aanmelding doorgestuurd naar de toelatingscommissie van de FAGT.

STAP 3. Toelatingscommissie beoordeelt jouw aanvraag

De toelatingscommissie van de FAGT beoordeeld nu de aanmelding. Iedere 2 tot 3 weken, komt de toelatingscommissie samen (uitgezonderd zomervakantie) en wordt er besproken of je aan de basisvoorwaarden voldoet.

STAP 4. Visitatie & VOG

Voldoe je aan de basisvoorwaarden, dan krijg je een digitale visitatie vragenlijst toegezonden vanuit Visie-tatie. Dit is een extern visitatiebureau waar de FAGT gebruik van maakt. Zodra de ingevulde vragenlijst is ontvangen wordt deze door de Toelatingscommissie bekeken en besproken in de eerst volgende vergadering.

Daarna wordt er ook een elektronische aanvraag voor een VOG (verklaring van goed gedrag) voor jou aangevraagd bij Justis.

Je ontvangt dan een email van “Justis” over jouw digitale VOG aanvraag.(let op! De link die je ontvangt van Justis is maar een paar weken geldig.
Reageer dus vlot op de mail)

Volg hun instructies en doe zelf de VOG aanvraag. De kosten voor de aanvraag zijn Euro 33,85 (deze kunnen per jaar veranderen)

“Justis” verstuurd de VOG verklaring per post naar je toe.

Maak een kopie van je VOG verklaring en stuur daarna het ORIGINEEL per post naar ons toe. ( je krijgt hiervoor nog aparte instructies van het secretariaat)
Nadat wij je VOG hebben beoordeeld sturen we deze naar je terug.

Ben je al in bezit van een geldige VOG of Visitatie omdat je momenteel lid bent van een andere beroepsverenigingen?

Stuur dan je huidige VOG en Visitatie certificaat naar ons op. Dan beoordelen wij of we die kunnen overnemen.


STAP 5. Toelatingsgesprek

Wanneer wij een positieve VOG verklaring hebben ontvangen zal je vervolgens voor een toelatingsgesprek worden opgeroepen.
Het gesprek is vooral bedoeld om jou als persoon, en als therapeut, te leren kennen. Wie ben jij, hoe werk jij, waar sta je voor?
Deze gesprekken, van maximaal een half uur, vinden plaats met een bestuurslid en 1 of 2 leden van de toelatingscommissie.
De toelatingsgesprekken worden momenteel ONLINE gehouden en vinden ongeveer 1x per maand plaats op een maandag middag.

STAP 6. Aangenomen of niet?

Na het toelatingsgesprek krijg je niet direct te horen of je bent aangenomen, je hoort dit enkele dagen later van het FAGT-secretariaat.
Als je niet wordt aangenomen, onderbouwen we de reden en geven (indien mogelijk) aanwijzingen hoe je alsnog aan de voorwaarden kan voldoen.
Ben je eenmaal aangenomen, dan gaat het proces in werking om je aan te melden bij de RBCZ, Vektis voor een AGB-code, verzekering, wkkgz etc.

STAP 7. Beëdiging bij Algemene Ledenvergadering

Bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV) van de FAGT zal je worden beëdigd, waarna je officieel lid bent en stemrecht hebt tijdens een ALV.

De Algemene Leden vergadering in 2021 staan gepland voor:

  • zaterdag 10 april 2021 ( deze zal ONLINE plaatsvinden)
  • zaterdag 6 november 2021

De locatie van de ALV is "Van der Valk" in Zaltbommel

START COACH

De FAGT vindt het belangrijk dat nieuwe leden zich snel thuis voelen binnen onze vereniging. Daarom krijgen alle nieuwe leden bij de FAGT een startcoach toegewezen. Een ervaren therapeut waar jij, gedurende je eerste jaar als FAGT lid, bij terecht kunt met al je vragen.