Voorwaarden lidmaatschap

Als je FAGT therapeut wilt worden, dan dien je onder meer aan de onderstaande criteria te voldoen.

DIPLOMA'S

Om lid te worden van de FAGT dien je in bezit te zijn van:

 • Een hbo-diploma van een drie- of vierjarige complementaire vakopleiding welke SNRO , CPION, SKB, of FAGT is geaccrediteerd. Voor een overzicht van FAGT erkende HBO-beroepsopleidingen KLIK HIER
 • Een door CPION of SNRO hbo-diploma medische basiskennis (Plato) als je lichaamsgericht werkt óf een hbo-diploma psychosociale basiskennis als je gespreks-georiënteerd werkt. Een geldige BIG-registratie óf een diploma (van na 1989) van een reguliere NVAO-geaccrediteerde hbo-opleiding in de (para)medische of psychosociale zorg volstaat ook. Download hier de lijst met opleidingen die vrijstelling geven voor de Plato-eindtermen (medische en/of psychosociale basiskennis).
 • Alleen studenten die ná de ingangsdatum van de accreditatie van de opleiding van bijv. SNRO, SKB of CPION zijn afgestudeerd, kunnen lid worden van de FAGT.
 • Therapeuten met een diploma van vóór 2017 kunnen zich bij de FAGT aanmelden, mits hun opleiding destijds FONG of FAGT-geaccrediteerd was en ze aan de eis van minimaal 180 ECTS voldoen.
 • Bij een diploma (vakdiploma en MBK/PsBK) ouder dan 1,5 jaar moet aangetoond worden dat je als therapeut in de periode tussen het behalen van je diploma en je aanmelding als lid van de FAGT voldoende nascholing hebt gevolgd.
 • De FAGT accepteert momenteel geen vakopleidingen die alleen door KTNO zijn geaccrediteerd.

OVERIG

 • Je bent in het bezit van een geldige VOG verklaring. Zodra je je hebt aangemeld, wordt deze voor je aangevraagd.
 • Je bent bereid je te conformeren aan de tuchtrechtelijke regels zoals die gelden binnen de beroepsgroep.
 • Als FAGT-therapeut conformeer je je aan de regels zoals vermeld in de beroepscode.
 • Jouw praktijkvoering is getoetst aan de praktijkregels van de FAGT en je bent bereid je praktijk te laten visiteren.
  NB. Een van de belangrijkste praktijkregels is dat indien praktijk wordt gehouden in in het woonhuis van de therapeut, deze praktijk niet via privévertrekken bereikt mag worden (privévertrekken zijn woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer). Het is bovendien niet toegestaan een toilet in de badkamer te laten gebruiken door cliënten. Toegang tot de praktijkruimte via een hal of gang is prima. Wil je lid worden, maar heb je dit (nog) niet op orde maar wel het plan om dit op korte termijn anders te realiseren? Dan ben je alsnog welkom om je aan te melden bij de FAGT.

WIL JE LID WORDEN VAN DE FAGT?

Meld je aan