Contributie FAGT

Instaptarief - nieuwe leden

Bij het starten van je praktijk komt heel wat kijken, niet alleen zakelijk, maar ook financieel. De FAGT begrijpt dit en wil jou als startende therapeut ondersteunen. Bij ons kom je namelijk in je eerste jaar van je lidmaatschap in aanmerking voor een laag instaptarief.

Dit tarief voor nieuwe (volwaardige) leden wordt per kwartaal berekend. In 2024 hanteren we de volgende tarieven:

 • Per 1 januari 360,-
 • per 1 april 270,-
 • per 1 juli 180,-
 • Per 1 oktober 90,-

Dit instaptarief is incl.:

 • inschrijfgeld (bij inschrijving betaal je 75,- Dit wordt in mindering gebracht op je contributie zodra je bent toegelaten);
 • aansluiting bij de Wkkgz als erkende geschillencommissie;
 • BBA-verzekering via Balens;
 • startvisitatie (vijf jaar geldig);
 • het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg of OrthoFyto
 • startcoach in het eerste jaar van je lidmaatschap.

Houd er rekening mee dat er nog extra kosten in rekening worden gebracht zoals voor een geldige VOG en inschrijving in het RBCZ hbo-register (zie onderaan de pagina).

Lees hier de algemene voorwaarden


Tarief - bestaande leden

Volwaardige leden

De contributie voor volwaardige leden is voor 2024 vastgesteld op € 431,- per jaar.

Hierbij komen nog de kosten voor de aansluiting Wkkgz, BBA verzekering bij Balens en 6x per jaar een van de vakbladen: Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg of OrthoFyto. De totale kosten voor 2024 komen hiermee op € 530,- per jaar ( 44,16 per maand).

Leden die zelfstandig elders een BBA verzekering hebben afgesloten, betalen in 2024 € 445,-. De penningmeester ontvangt dan graag een kopie van deze polis.

De contributie kan via automatische incasso in één keer of in 12 maandelijkse termijnen worden voldaan. Lees hier de algemene voorwaarden

Bijkomende FAGT-kosten:

 • Visitatie Vijf jaar nadat je lid bent geworden van de FAGT krijg je een (her)visitatie van je praktijk. Deze wordt uitgevoerd door een extern visitatiebureau. De kosten van deze visitatie bedragen in 2024 € 310,- incl. btw. De visitatie kan middels automatische incasso in één keer of in 12 maandelijkse termijnen worden betaald.
 • VOG bij aanmelding en iedere vijf jaar daarna dient een therapeut een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. De FAGT zet de VOG-aanvraag in gang, de kosten zijn voor eigen rekening.
Bijkomende RBCZ kosten

Het lidmaatschap van de koepelvereniging RBCZ voor het hbo-register (incl. inschrijving in het tuchtrecht register van TCZ) bedraagt in 2024 € 60,- excl. btw. Het eenmalige inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 45,- excl. btw.

Voor de overige bijdragen en kosten van de RBCZ, kijk op de RBCZ-website. De RBCZ stuurt zelf een factuur voor de inschrijving. Dit loopt dus niet via de FAGT. Wij melden je alleen aan.

Student Lidmaatschap

Voor info over onze student lidmaatschap tarieven zie pagina "contributie studenten"