Contributie FAGT

aanbieding nieuwe leden

* Deze aanbieding is uitsluitend voor FAGT lidmaatschap. Houd er rekening mee dat er nog extra kosten in rekening worden gebracht voor VOG en RBCZ lidmaatschap. (zie kolom hiernaast).


Contributie bestaande leden

De contributie voor zittende leden is voor 2021 vastgesteld op €483,- per kalenderjaar (€ 40,25 per maand)

Dit is inclusief:

 • Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Balens
 • WWKGZ aansluiting collectief georganiseerd bij Quasir / Zorggeschil
 • Startcoach voor startende leden
 • FAGT Schild
 • Het tijdschrift Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg dat je 6 keer per jaar ontvangt
De contributie kan in 12 maandelijkse termijnen betaald worden via automatische incasso of als eenmalige incasso.Bijkomende FAGT kosten:

 • Visitatie 3 jaar nadat je lid bent geworden van de FAGT krijg je een visitatie van je praktijk. Deze wordt uitgevoerd door een extern visitatie bureau. Vervolgens krijg je iedere 5 jaar een visitatie. De kosten van deze visitatie bedraagt €256,20,- excl BTW (€53,80) De visitatie kan via de contributie in 1 keer of in 12 maandelijkse termijnen worden betaald via automatisch incasso.
 • VOG bij aanmelding en iedere 5 jaar daarna dient een therapeut een Verklaring van Goed Gedrag aan te vragen. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. De FAGT zet deze aanvraag in gang, de kosten moet je via Justis zelf betalen. In 2021 is dit een bedrag van € 33,85.
Bijkomende RBCZ kosten

Het lidmaatschap van de koepelvereniging RBCZ voor het HBO-register (incl. inschrijving in het tuchtrecht register van TCZ) bedraagt € 50,- en wordt door de koepel zelf geïnd. Bij aanmelding vanaf 1 april 2020 is de bijdrage € 37,50. Vanaf 1 juli is de bijdrage € 25,00 en vanaf 1 oktober € 12,50. Voor het eerste jaar wordt er éénmalig €45,- inschrijfkosten in rekening gebracht (alle bedragen zijn exclusief 21% BTW).
RBCZ factureert dit bedrag zelf. Dit verloopt niet via de FAGT. Wij melden je alleen aan.
Kosten als je lid wilt worden

Therapeuten die een verzoek tot volwaardig lidmaatschap indienen, betalen eenmalig de inschrijfkosten van € 75,- Zodra de aanmeldprocedure is afgerond, wordt de aanvraag voor lidmaatschap door de FAGT beoordeeld. Inschrijfkosten worden niet gerestitueerd.

Ben je aangenomen? Dan worden de inschrijfkosten wel als korting in mindering gebracht op je contributie. De contributie voor nieuwe leden is in 2021 voor het 1e jaar maar € 300,-. Dit bedrag is inclusief:

 • Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Balens
 • WWKGZ aansluiting collectief georganiseerd bij Quasir / Zorggeschil
 • Startvisitatie
 • Startcoach
 • FAGT Schild
 • het tijdschrift Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg 6 keer per jaar
Word je in het kalenderjaar lid, dan wordt de contributie naar rato verrekend.

Student Lidmaatschap

Voor info over onze student lidmaatschap tarieven zie pagina "contributie studenten"