Contributie FAGT

aanbieding nieuwe leden

Contributie bestaande leden

De contributie voor zittende leden is voor 2021 vastgesteld op €483,- per kalenderjaar (€ 40,25 per maand)

Dit is inclusief:

 • Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Balens
 • WWKGZ aansluiting collectief georganiseerd bij Quasir / Zorggeschil
 • Startcoach voor startende leden
 • FAGT Schild
 • het tijdschrift Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg 6 keer per jaar
De contributie kan in 12 maandelijkse termijnen betaald worden via automatische incasso of als eenmalige incasso.Bijkomende FAGT kosten:

 • Visitatie 3 jaar nadat je lid bent geworden van de FAGT krijg je een visitatie van je praktijk. Deze wordt uitgevoerd door een extern visitatie bureau. Vervolgens krijg je iedere 5 jaar een visitatie. De kosten van deze visitatie bedraagt €256,20,- excl BTW (€53,80) De visitatie kan via de contributie in 1 keer of in 12 maandelijkse termijnen worden betaald via automatisch incasso.
Bijkomende RBCZ kosten

Het lidmaatschap van de koepelvereniging RBCZ voor het HBO-register ( incl. inschrijving in het tuchrecht register van TCZ) bedraagt € 50,- en wordt de koepel zelf geïnd. Bij aanmelding vanaf 1 april 2020 is de bijdrage € 37,50. Vanaf 1 juli is de bijdrage € 25,00 en vanaf 1 oktober € 12,50. Voor het eerste jaar wordt er éénmalig €45,- inschrijfkosten in rekening gebracht (alle bedragen zijn exclusief 21% BTW).

Kosten als je lid wilt worden

Therapeuten die een verzoek tot volwaardig-lidmaatschap indienen, betalen eenmalig inschrijfkosten à € 75,00.
Als de aanmeldprocedure is afgerond, wordt de aanvraag voor lidmaatschap door de FAGT beoordeeld. Intakekosten worden niet gerestitueerd.

Word je aangenomen? Dan worden de inschrijfkosten als korting van de contributie getrokken.

De contributie voor nieuwe leden is het 1e jaar maar €300 inclusief:

 • Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Balens
 • WWKGZ aansluiting collectief georganiseerd bij Quasir / Zorggeschil
 • Startvisitatie
 • Startcoach
 • FAGT Schild
 • het tijdschrift Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg 6 keer per jaar
Wordt je in het kalenderjaar lid, dan wordt de contributie naar rato verrekend.

Aspirant Lidmaatschap

De contributie voor het Aspirant (student) lidmaatschap bedraagt in 2021 € 100,

Dit is een gereduceerd tarief waarbij je wordt voorzien van alle informatie die voor de FAGT leden ook beschikbaar is.
De contributie dient in 1x te worden betaald.

Kosten zijn inclusief het tijdschrift Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg 6 keer per jaar


EXTRA OPTIES:

Loop je stage en/of voer je al praktijk? Dan dien je ook de BBA en WKKGZ georganiseerd te hebben.

De BBA - verzekering is collectief georganiseerd bij Balens.

Voor studenten is er een gereduceerd bedrag in 2020 van € 50,-

De WKKGZ - aansluiting is collectief georganiseerd bij Quasir / Zorggeschil. Deze bedraagt in 2020 € 14,-

Tuchtrecht - aansluiting bij TCZ voor tuchtrecht is € 10,- excl BTW