Contributie FAGT

aanbieding nieuwe leden

* Deze aanbieding is uitsluitend voor FAGT lidmaatschap. Houd rekening dat er nog extra kosten in rekening worden gebracht voor VOG en RBCZ lidmaatschap. (zie kolom hiernaast).

Contributie bestaande leden

De contributie voor zittende leden is voor 2021 vastgesteld op €483,- per kalenderjaar (€ 40,25 per maand)

Dit is inclusief:

 • Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Balens
 • WWKGZ aansluiting collectief georganiseerd bij Quasir / Zorggeschil
 • Startcoach voor startende leden
 • FAGT Schild
 • het tijdschrift Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg 6 keer per jaar
De contributie kan in 12 maandelijkse termijnen betaald worden via automatische incasso of als eenmalige incasso.Bijkomende FAGT kosten:

 • Visitatie 3 jaar nadat je lid bent geworden van de FAGT krijg je een visitatie van je praktijk. Deze wordt uitgevoerd door een extern visitatie bureau. Vervolgens krijg je iedere 5 jaar een visitatie. De kosten van deze visitatie bedraagt €256,20,- excl BTW (€53,80) De visitatie kan via de contributie in 1 keer of in 12 maandelijkse termijnen worden betaald via automatisch incasso.
 • VOG bij aanmelding en iedere 5 jaar dient een therapeut een Verklaring van Goed Gedrag aan te vragen. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. De Fagt verzorgt de aanvraag, de kosten moet je Justis zelf betalen. Kosten in 2021 zijn € 33,85.
Bijkomende RBCZ kosten

Het lidmaatschap van de koepelvereniging RBCZ voor het HBO-register (incl. inschrijving in het tuchtrecht register van TCZ) bedraagt € 50,- en wordt de koepel zelf geïnd. Bij aanmelding vanaf 1 april 2020 is de bijdrage € 37,50. Vanaf 1 juli is de bijdrage € 25,00 en vanaf 1 oktober € 12,50. Voor het eerste jaar wordt er éénmalig €45,- inschrijfkosten in rekening gebracht (alle bedragen zijn exclusief 21% BTW).
RBCZ factureert dit bedrag zelf. Dit verloopt niet via de FAGT. Wij melden je alleen aan.

Kosten als je lid wilt worden

Therapeuten die een verzoek tot volwaardig lidmaatschap indienen, betalen eenmalig de inschrijfkosten van € 75,- Zodra de aanmeldprocedure is afgerond, wordt de aanvraag voor lidmaatschap door de FAGT beoordeeld. Inschrijfkosten worden niet gerestitueerd.

Ben je aangenomen? Dan worden de inschrijfkosten wel als korting in mindering gebracht op je contributie. De contributie voor nieuwe leden is in 2021 voor het 1e jaar maar € 300,-. Dit bedrag is inclusief:

 • Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Balens
 • WWKGZ aansluiting collectief georganiseerd bij Quasir / Zorggeschil
 • Startvisitatie
 • Startcoach
 • FAGT Schild
 • het tijdschrift Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg 6 keer per jaar
Wordt je in het kalenderjaar lid, dan wordt de contributie naar rato verrekend.

Aspirant Lidmaatschap

De contributie voor het Aspirant (student) lidmaatschap bedraagt in 2021 € 100,

Dit is een gereduceerd tarief waarbij je wordt voorzien van alle informatie die voor de FAGT leden ook beschikbaar is.
De contributie dient in 1x te worden betaald.

Kosten zijn inclusief het tijdschrift Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg 6 keer per jaar


EXTRA OPTIES:

Loop je stage en/of voer je al praktijk? Dan dien je ook de BBA en WKKGZ georganiseerd te hebben.

De BBA - verzekering is collectief georganiseerd bij Balens.

Voor studenten is er een gereduceerd bedrag in 2020 van € 50,-

De WKKGZ - aansluiting is collectief georganiseerd bij Quasir / Zorggeschil. Deze bedraagt in 2020 € 14,-

Tuchtrecht - aansluiting bij TCZ voor tuchtrecht is € 10,- excl BTW