Contributie FAGT

Als FAGT hebben we besloten om ons te richten op de kwaliteit van CAM-therapeuten. Dat is mede zichtbaar in de toelatingseisen, maar ook bv. in de keuze voor een betaald bestuur. Je zal hier dan ook geen "laagste prijs garantie" vinden.

We zijn als vereniging zeer gelukkig met wie we zijn, hoe we functioneren en de manieren waarop we ons werk als CAM-therapeut kunnen uitvoeren. Onze leden kiezen dan ook heel bewust voor kwaliteit, professionaliteit en gerichte ondersteuning.

Volledig lidmaatschap

De basis contributie: is in 2020 € 384,-

De contributie kan in 12 maandelijkse termijnen betaald worden via een automatische incasso of als eenmalige incasso, waardoor ook startende therapeuten de kwaliteit van de FAGT kunnen ervaren.

De BBA - verzekering is collectief georganiseerd bij Balens.

Deze bedraagt in 2020 € 85,-

De WKKGZ - aansluiting is collectief georganiseerd bij Quasir / Zorggeschil. Deze bedraagt in 2020 € 14,-

TOTAAL KOSTEN:

Totaal aan contributie in 2020 is dus € 483,- per jaar
of € 40,25 per maand.

Kosten zijn inclusief:


Bijkomende FAGT kosten:

Eenmalige borg wkkgz-calamiteitenfonds: € 30,-


Visitatie
3 jaar nadat je lid bent geworden van de FAGT krijg je een visitatie van je praktijk. Deze wordt uitgevoerd door een extern visitatie bureau.
Vervolgens krijg je iedere 5 jaar een visitatie. De kosten van deze visitatie bedraagt €250,- excl BTW. De visitatie kan via de contributie in 1 keer of in 12 maandelijkse termijnen worden betaald via automatisch incasso.


Bijkomende RBCZ kosten:

Contributie RBCZ € 50,- per jaar excl BTW. Je krijgt van hen een aparte factuur.

Eenmalige inschrijfkosten RBCZ € 45,- excl BTW.

Tuchtrechtregister: Euro 10,- per jaar excl. BTW.

Aspirant lid

De Aspirant basis contributie: is in 2020 € 100,

Dit is een gereduceerd tarief waarbij je wordt voorzien van alle informatie die voor de FAGT leden ook beschikbaar is.
De contributie dient in 1x te worden betaald.

Kosten zijn inclusief het tijdschrift Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg 6 keer per jaar


EXTRA OPTIES:

Loop je stage en/of voer je al praktijk? Dan dien je ook de BBA en WKKGZ georganiseerd te hebben.

De BBA - verzekering is collectief georganiseerd bij Balens.

Voor studenten is er een gereduceerd bedrag in 2020 van € 50,-

De WKKGZ - aansluiting is collectief georganiseerd bij Quasir / Zorggeschil. Deze bedraagt in 2020 € 14,-

Tuchtrecht - aansluiting bij TCZ voor tuchtrecht is € 10,- excl BTW

Eenmalige borg wkkgz-calamiteitenfonds: € 30,-
(bij aanvang volwaardig lidmaatschap hoeft deze niet meer te worden betaald)

Kosten als je (volledig) lid wilt worden

  • De kosten van de toelatingsprocedure bedragen € 75,-

Dit bedrag kan niet gerestitueerd worden in geval je verzoek tot toetreding niet wordt gehonoreerd.

  • Als nieuw lid betaal je éénmalig entreegeld van € 75,-.
  • De contributie zoals hiernaast omschreven.

AANBIEDING: Wordt jij in 2020 nog lid van de FAGT? Dan betaal jij GEEN entreegeld!

Wordt je in het kalenderjaar lid, dan wordt de contributie naar rato verrekend.