Proces lidmaatschap

Als je hebt besloten om lid te worden van de FAGT dan verloopt de aanmelding als volgt:

STAP 1. Aanmelding

Zorg ervoor dat je klaar bent om de volgende documenten te uploaden:

 • Kopieën van je vakdiploma(‘s) (1 bestand per diploma)
 • Kopieën van je MBK en/of PsBk diploma volgens PLATO-termen en erkend door CPION, SNRO of SKB (1 bestand per diploma)
 • Een recente pasfoto
 • Een kopie van paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs
 • Certificaten van gevolgde bijscholingen en andere opleidingen (1 bestand per certificaat)

Ben je momenteel lid van een andere beroepsvereniging? Het kan zijn dan wij je dan na ontvangst van je aanmelding vragen om je huidige visitatie- certificaat en een geldige VOG verklaring op te sturen.

Belangrijk: Maak een foto van elk document en sla deze op als PDF van max. 1 MB (liever kleiner, moet wel goed leesbaar zijn). Indien een (ingevuld) document meerdere pagina's heeft, mag je deze (bij voorkeur) als 1 document opslaan. Voor de pasfoto volstaat een .JPEG of .GIF of .MBP (geen PDF!)

Je vult vervolgens het aanmeldformulier in.

STAP 2. Betaling inschrijfgeld

Zodra je aanmelding online is verstuurd, wordt deze door het FAGT secretariaat gecontroleerd of deze in goede orde is ontvangen. Jouw aanvraag wordt echter pas in behandeling genomen als je het inschrijfgeld hebt betaald. Dit kan via de webshop.

Je ontvangt uiterlijk 4 dagen na ontvangst van jouw betaling/aanvraag een bevestiging per e-mail dat jouw aanvraag is ontvangen.

Als de betaling is ontvangen en alle benodigde documenten zijn aanwezig, word jouw aanmelding doorgestuurd naar de toelatingscommissie van de FAGT.

 • Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd mocht je verzoek tot toetreding niet worden gehonoreerd.
 • is jouw aanmelding wel succesvol, dan wordt het inschrijfgeld in mindering gebracht op het instaptarief (1e jaars contributie).

STAP 3. Toelatingscommissie beoordeelt jouw aanvraag

De toelatingscommissie van de FAGT beoordeelt nu de aanmelding. Iedere 2 tot 3 weken komt de toelatingscommissie bij elkaar (uitgezonderd in de zomervakantie) om de aanmeldingen te bespreken. Je moet tenslotte voldoen aan de gestelde eisen van de FAGT.

Voldoe je aan de gestelde eisen? Dan gaan we verder met stap 4 en 5.

STAP 4. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Bij aanmelding dien je een geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Deze VOG dient bij je aanmelding niet ouder te zijn dan drie maanden en is aangevraagd voor 'screening 45 – Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier/ Health care and welfare of people or animal'.

Ben jij in het bezit van een geldige VOG?

Dan kunnen we deze overnemen. De FAGT is verplicht de VOG te controleren op een aantal echtheidskenmerken. Daartoe dien je de VOG aangetekend te versturen naar het Secretariaat. Het secretariaat controleert het document, plaatst een digitale kopie in jouw dossier en stuurt het ook weer aangetekend retour. De kosten hiervoor komen voor jouw rekening.

Ben jij niet in het bezit van een geldige VOG?

Dan vraagt de FAGT een VOG voor je aan. De procedure loopt als volgt:

 • De FAGT doet een elektronische aanvraag voor je bij Justis middels E-herkenning.
 • Je ontvangt dan een e-mail van Justis over jouw digitale VOG aanvraag.
  (let op! De link die je ontvangt van Justis is maar een paar weken geldig. Reageer dus vlot op de mail).
 • Volg de instructies en doe zelf de VOG aanvraag. De kosten voor de aanvraag zijn voor eigen rekening (in 2023 € 33,85 incl. btw).
 • Justis verstuurt de VOG verklaring per post naar je toe.
 • Maak een kopie van je VOG verklaring en stuur deze per e-mail naar secretariaat@fagt.org. Het is niet nodig de VOG aangetekend op te sturen omdat deze via eHerkenning is aangevraagd en dus zeker voldoet aan de echtheidskenmerken.

5. Startvisitatie

De startvisitatie bestaat uit vijf onderdelen:

1. Digitale visitatie-vragenlijst

2. Beoordeling praktijkruimte

3. Startgesprek

4. Voorlichtingsbijeenkomst *

5. Startcoach*

* deze elementen worden niet beoordeeld en hebben geen invloed op je toelating. Zie ook punt 7 en 8.


1. Digitale visitatie-vragenlijst

De FAGT werkt samen met het externe visitatiebureau Visie-tatie. Zij sturen je een e-mail sturen met daarin een link voor de digitale vragenlijst. Nadat jij deze vragenlijst hebt ingevuld, wordt deze beoordeeld door het visitatiebureau en het Bestuurslid Kwaliteit van de FAGT. Na deze beoordeling ontvangt je een visitatierapport en een checklist met verbeterpunten. Deze dienen in het eerste jaar van het lidmaatschap te zijn uitgevoerd. De FAGT startcoach (punt 5) die je krijgt toegewezen helpt je bij de uitvoering van de verbeterpunten.

2. Het beoordelen van de praktijkruimte

Om te beoordelen of je praktijk voldoet aan de gestelde eisen vragen wij je om
beeldmateriaal aan te leveren aan het Bestuurslid Kwaliteit van de FAGT. Dit beeldmateriaal is bij voorkeur een filmpje waarin je een live rondleiding door je praktijkruimte laat zien. Ten minste de volgende onderdelen moeten in beeld worden gebracht: entree tot de praktijk, de praktijkruimte zelf, toilet en eventuele wachtruimte. Bovendien moet uit de beelden blijken dat er geen gebruik wordt gemaakt van privéruimtes om toegang te verkrijgen tot de praktijk. Stuur je filmpje naar het bestuurslidkwaliteit@fagt.org


3. Een startgesprek

Onderdeel van de visitatie is het startgesprek met het Bestuurslid Kwaliteit, aangevuld met een lid van de Commissie Kwaliteit. Tijdens dit gesprek wordt alle door jou aangeleverde informatie besproken. Het voornaamste doel van dit gesprek is om om jou als persoon en als therapeut te leren kennen. Wie ben jij, hoe werk jij, waar sta je voor? Een startgesprek duurt maximaal een half uur. Er is beperkt ruimte om vragen te stellen en je hoort meteen of je kunt worden aangenomen of dat er nog aanvullende voorwaarden worden gesteld voordat we je kunnen aannemen. Iedere maand op een maandagmiddag worden startgesprekken gehouden.

Na het doorlopen van de aanmeldprocedure word je voor dit gesprek uitgenodigd. Zorg ervoor dat je op tijd inlogt in het Zoom-gesprek en dat je camera en microfoon goed functioneren.

STAP 6. FAGT lidmaatschapsovereenkomst

Wanneer de toelatingscommissie aangeeft dat jij kan worden aangenomen zal het secretariaat jou een FAGT lidmaatschapsovereenkomst toesturen. Pas wanneer we deze ondertekend van je hebben ontvangen, ben je lid van de FAGT. Daarna ontvang je een welkomstpakket, de factuur en gaan wij aan de slag om je aan te melden bij de RBCZ, Vektis voor een AGB-code, verzekering, Wkkgz etc.

STAP 7. Beëdiging en voorlichtingsbijeenkomst

Nu is het tijd voor je beëdiging. Dit officiële moment vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering. In 2023 zijn er twee Algemene Ledenvergaderingen gepland:

zaterdag 1 april 2023
zaterdag 4 november 2023

Na deze officiële beëdiging vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats en krijg je via het bestuurslid Kwaliteit een startcoach toegewezen. Bovendien heb je vanaf dat moment stemrecht tijdens een ALV.

De voorlichtingsbijeenkomst

Aansluitend aan de beëdiging vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor de nieuw beëdigde leden. Tijdens deze bijeenkomst krijg je o.a. uitleg over de vereniging, de website en de portal van de FAGT. Ook bespreken we de jaarlijkse licentie-eisen, de eisen van de zorgverzekeraars en nog veel meer. Uiteraard krijg je alle ruimte om vragen te stellen.


STAP 8 Startcoach

De FAGT vindt het belangrijk dat nieuwe leden zich snel thuis voelen binnen onze vereniging. Bij het opstarten van je praktijk komt er namelijk veel op je af. Je krijgt niet alleen te maken met wet- en regelgeving, maar ook worden er bepaalde eisen gesteld aan de inrichting van je praktijk, de inhoud van je website en hoe je een factuur opstelt. Allemaal zaken waar een FAGT-startcoach je bij kan helpen.

Als nieuw lid krijg je de FAGT een startcoach toegewezen. Een ervaren therapeut waar je tijdens het eerste jaar als FAGT lid terecht kunt met al je vragen.