Belangrijk: Zijn alle benodigde documenten als PDF van max. 1 MB opgeslagen?
Is je pasfoto een .jpeg, .bmp of .gif (geen PDF!) ?

Let verder bij het invullen op het volgende:

- Voer bij het huisnummer veld alleen cijfers in ( Bis of dergelijke tekst wordt (nog) niet geaccepteerd door het systeem.
geef dit apart door aan het secretariaat.

- Wanneer alle gegevens zijn ingevuld (incl de verplichte velden) druk dan op de knop - AANMELDEN.
Bij een succesvolle verzending ontvang je op het scherm de melding "Bedankt voor je aanmelding! Je hoort spoedig van ons".

Zie je dit niet? Controleer dan of ALLE verlichte velden zijn ingevuld (rood).


INSCHRIJFGELD

Vergeet niet om na je aanmelding je inschrijfgeld te voldoen via de webshop

Aanmelden - Aspirant lidmaatschap FAGT

Persoonlijke gegevens:

Mijnheer/Mevrouw:

Correspondentie adres:

Postcode:
Plaats:
Provincie:
Land:

Communicatie

Indien van toepassing

Bank

Adres praktijk

Postcode:
Plaats:
Provincie:
 

Overige vragen

Ben je lid van een andere beroepsvereniging, zo ja welke? (meerdere opties mogelijk)
Heb je nog een baan ernaast?
Zoja, hoeveel uur per week?

Upload hier de volgende documenten:

Upload hier je ID-kaart. Doe het volgende met de kopie van je ID:

  • Zet een streep door je BSN nummer (ook streepjes code onderin)
  • Schijf op de kopie: “Alleen bestemd voor FAGT” en vervolgens de huidige datum.

Voor meer info over veilig afgeven van je ID-Kaart zie website rijksoverheid.

Upload hier uw foto

Therapeutische vakopleiding

Welke vakopleiding volg jij momenteel, die voldoet aan de aanmeldingseisen van de FAGT?

Accreditatie:
Jaar verwachte diplomering: