Belangrijk: Zijn alle benodigde documenten als PDF van max. 1 MB opgeslagen?
Is je pasfoto een .jpeg, .bmp of .gif (geen PDF!) ?

Let verder bij het invullen op het volgende:

- Voer bij het huisnummer veld alleen cijfers in ( Bis of dergelijke tekst wordt (nog) niet geaccepteerd door het systeem.
geef dit apart door aan het secretariaat.

- Wanneer alle gegevens zijn ingevuld (incl de verplichte velden) druk dan op de knop - AANMELDEN.
Bij een succesvolle verzending ontvang je op het scherm de melding "Bedankt voor je aanmelding! Je hoort spoedig van ons".

Zie je dit niet? Controleer dan of ALLE verlichte velden zijn ingevuld (rood).

Student-lid

Ben je student-lid van de FAGT en wil je volwaardig lid worden? Vraag dan een zgn. 'auto-aanvullen code' aan bij het secretariaat. Dan worden al je reeds opgenomen gegevens al verwerkt. Vervolgens controleer je al je gegevens en waar nodig wijzig je deze of vul je informatie aan.

INSCHRIJFGELD

Vergeet niet om na je aanmelding je inschrijfgeld te voldoen via de webshop

Aanmelden - Lidmaatschap FAGT

Bent u al aspirant lid? Voer hier uw code in, dan worden uw gegevens opgehaald.

Gegevens ophalen

Persoonlijke gegevens:

Mijnheer/Mevrouw:

Correspondentie adres:

Postcode:
Plaats:
Provincie:
Land:

Communicatie

Indien van toepassing

Bank

Adres praktijk 1

Postcode:
Plaats:
Provincie:
 

Adres praktijk 2

Postcode:
Plaats:
Provincie:
 

Overige vragen

Ben je lid van een andere beroepsvereniging, zo ja welke? (meerdere opties mogelijk)
Heb je nog een baan ernaast?
Zoja, hoeveel uur per week?
Op welk gebied heb jij werkervaring?
Interesse FAGT functies:
Hoe bent u bij FAGT terechtgekomen?

Klachten

Heb je wel eens officiële klachten over je praktijk of behandeling(en) gehad? Zo ja, vul dan het volgende in.
Omschrijving:
Datum van de klacht:
Status van de klacht:
Afhandeling:

Upload hier de volgende documenten:

Upload hier je ID-kaart. Doe het volgende met de kopie van je ID:

  • Zet een streep door je BSN nummer (ook streepjes code onderin)
  • Schijf op de kopie: “Alleen bestemd voor FAGT” en vervolgens de huidige datum.

Voor meer info over veilig afgeven van je ID-Kaart zie website rijksoverheid.

Upload hier uw foto

Medische basiskennis / Psychosociale basiskennis

Ben jij in bezit van een diploma MBK en/of PsBK (volgens Plato norm)? Gebruik de onderstaande knop dan om jouw diploma(s) toe te voegen. Graag 1 diploma per keer toevoegen.

Vakopleidingen en (bij)scholingen:

1. Voeg hieronder al je gevolgde (vak)opleidingen en bijscholingen toe. Graag één opleiding of bijscholing per keer toevoegen. Gebruik de plus knop om meerdere diploma’s toe te voegen.