Interne organisatie van de vereniging


Als vereniging hebben we statuten (notariële akte), staan we ingeschreven bij de KvK en zijn daarmee een formele vereniging. Daarnaast hebben we een huishoudelijk reglement. In de statuten en het huishoudelijk reglement staan de rechten en plichten die gelden voor de FAGT als vereniging, bestuursleden en aangesloten leden.

Het Bestuur & Commissies

Bestuur
De FAGT wordt bestuurd door deze bestuursleden. Hun taak is te zorgen dat de FAGT een duidelijke koers heeft en deze uitgevoerd wordt. Twee keer per jaar geven ze tekst en uitleg over het gevoerde beleid, dragen ze voorstellen aan of bespreken voorstellen welke door leden zijn aangedragen en geven ze tevens aan wat ze in de aankomende periode gaan doen. De FAGT is zeer open in haar beleid en de omgang met elkaar, zowel binnen het bestuur als naar de verenigingsleden.Deze open sfeer maakt dat leden zich gedragen voelen door het bestuur en er veel onderlinge contactmomenten zijn tussen bestuur en leden.

Commissies
De FAGT kent 6 vakgroepen welke tevens 3 commissies vormen, die door FAGT leden worden bemenst.

Wat doet de FAGT voor haar leden

Als vereniging regelen en organiseren we heel veel voor onze leden. Onze therapeuten zijn vooral heel graag bezig met hun vak.
Ze houden zich (vaak) minder graag bezig met het uitzoeken van:

Daarom wordt dit door het bestuur voor de FAGT verzorgd en georganiseerd, waarna leden helder, snel, professioneel en vak-kundig geïnformeerd worden over de mogelijkheden. Indien er keuzes moeten worden gemaakt, worden de leden op eenvoudige maar krachtige wijze door het hele keuzeproces meegenomen, weet elk lid waar men voor kan kiezen en wat de voor- en nadelen zijn van die keuze. Alle mogelijkheden zijn dan ook (zover als mogelijk) juridisch gecontroleerd.