Interne organisatie van de vereniging


Als vereniging hebben we statuten (notariële akte), staan we ingeschreven bij de KvK en zijn daarmee een formele vereniging. Daarnaast hebben we een Handboek FAGT waarin alle huishoudelijke regels zijn opgenomen. In de statuten en in het Handboek staan de rechten en plichten die gelden voor de FAGT als vereniging, bestuursleden en aangesloten leden.

Het Bestuur & Commissies

Bestuur
De FAGT wordt bestuurd door deze bestuursleden. Hun taak is te zorgen dat de FAGT een duidelijke koers heeft en dat deze wordt uitgevoerd. Twee keer per jaar geven ze tijdens de Algemene Ledenvergadering tekst en uitleg over het gevoerde beleid, dragen ze voorstellen aan of bespreken voorstellen welke door leden zijn aangedragen en geven ze tevens aan wat ze in de aankomende periode gaan doen. De FAGT is zeer open in haar beleid en de omgang met elkaar, zowel binnen het bestuur als naar de verenigingsleden. Deze open sfeer maakt dat leden zich gedragen voelen door het bestuur en er veel onderlinge contactmomenten zijn tussen bestuur en leden.

Commissies
De FAGT kent een commissie Opleidingen en Bijscholingen en een commissie van Beroep die door FAGT leden worden bemenst.

Wat doet de FAGT voor haar leden

Als vereniging regelen en organiseren we heel veel voor onze leden. Onze therapeuten zijn vooral heel graag bezig met hun vak.
Ze houden zich (vaak) minder graag bezig met het uitzoeken van:

Deze zaken worden door het bestuur van en voor de FAGT-leden verzorgd en georganiseerd. Leden worden helder, snel, professioneel en vakkundig geïnformeerd over de ontwikkelingen. Indien er keuzes moeten worden gemaakt, worden de leden op eenvoudige maar krachtige wijze door het hele keuzeproces meegenomen, weet elk lid waar men voor kan kiezen en wat de voor- en nadelen zijn van die keuze. Alle mogelijkheden zijn dan ook (zover als mogelijk) juridisch gecontroleerd.