FAGT - missie, visie & doelen

Missie: De primaire taak van de FAGT is het behartigen van de belangen van aangesloten therapeuten en het uitdragen van de kwalitatief hoogwaardige CAM-therapieën welke worden aangeboden door FAGT-therapeuten.

De FAGT zet zich actief in om de professionaliteit, kwaliteit en waarborgen omtrent CAM-therapie op een hoger plan te brengen. Dit wordt gerealiseerd door zowel intern als extern een open en transparante structuur aan te bieden van de verschillende vormen van CAM-zorg binnen de FAGT. Deze worden duidelijk en helder inzichtelijk gemaakt voor CAM-zorgverleners, cliënten, reguliere zorgverleners en zorgverzekeraars.

De FAGT zoekt en creëert actief samenwerking met zorgverleners (CAM én regulier)
om uiteindelijk tot een integrale vorm van gezondheidszorg te komen waarbij CAM en regulier elkaar aanvullen.

Visie: De FAGT draagt intern en extern uit dat openheid en transparantie belangrijke voorwaarden zijn om cliënten en de maatschappij professioneel, helder en betrouwbaar te informeren over de mogelijkheden van CAM-gezondheidszorg en de kwaliteitseisen die daaraan worden gesteld.

De FAGT ziet een CAM-sector die al een aantal jaren zéér sterk in beweging is, gericht op verdere professionalisering van de sector. Dit is naar de maatschappij inmiddels zichtbaar geworden in de vorm van verschillende soorten wetgeving, welke het resultaat is van jarenlange inspanningen waarbij beroepsverenigingen, opleiders, zorgverzekeraars en aanverwante organisaties afspraken hebben gemaakt om de kwaliteit van zorg te garanderen. De FAGT blijft zich inzetten voor een verdere professionalisering van zowel de aangesloten CAM-therapeuten als de sector.

Kernwaarden:

 • Professionaliteit: Als therapeut én vereniging
 • Kwaliteit : Bij behandeling en informatievoorziening naar leden én cliënten
 • Veiligheid : Voor de cliënt, therapeut en CAM-sector
 • Transparantie : Naar leden, cliënten, maatschappij en zorg gerelateerde instanties
 • Samenwerking : Met CAM én reguliere zorgverleners, beroepsverenigingen en gelieerde instanties

Doelstellingen FAGT

Voor de therapeut:

 • Ondersteuning van therapeuten in de CAM-gezondheidszorg, zodat zij zich volledig kunnen richten op de zorg voor de cliënt
 • Belangenbehartiging van de leden op sociaal, maatschappelijk, economisch en juridisch gebied
 • Bewaken en bevorderen van een hoogwaardig kwaliteitsniveau van haar therapeuten
 • Het bevorderen van de kwaliteit en betrouwbaarheid t.a.v. CAM-gezondheidszorg voor onze leden en cliënten
 • Het samenbrengen van gekwalificeerde therapeuten
 • Het innemen van een adviserende rol wat betreft praktijkvoering, ondernemerschap en actuele politieke ontwikkelingen
 • We vertegenwoordigen een breed werkveld binnen de CAM-gezondheidszorg en de totale gezondheidszorg, waardoor veel informatie onderling uitgewisseld kan worden
 • Het creëren van een professionele, veilige en warme omgeving binnen de beroepsvereniging
 • Het periodiek organiseren van bijeenkomsten (lezingen, symposia, workshops)

Voor de therapeut én de CAM-gezondheidszorg:

 • Maakt zich sterk voor de verdere erkenning van CAM-gezondheidszorg, complementair aan de reguliere gezondheidszorg
 • Het bevorderen, ontwikkelen en toepassen van CAM-gezondheidszorg in Nederland
 • Het bevorderen van samenwerking met de reguliere gezondheidszorg
 • We onderhouden een intensief contact met andere beroepsverenigingen, onderwijsinstellingen, accreditatie instituten, koepelorganisatie, de verschillende zorgverzekeraars en de politiek om het werkklimaat te blijven verbeteren
 • Het openstaan voor wetenschappelijk onderzoek naar CAM-gezondheidszorg

Doelen 2017-2020:

Historie: Na een grote reorganisatie en modernisering in de periode 2013-2016, heeft het bestuur alle documenten en wetenswaardigheden van de leden centraal ondergebracht in een professionele database welke draait op onze beveiligde Remote Desktop omgeving. Daarnaast is er een volledig nieuwe structuur voor de vereniging inclusief statuten, HHR en reglementen ontwikkeld. Nu de vereniging intern gereorganiseerd is, kunnen we weer naar buiten treden.

2017-2020: De FAGT zal zich in de aankomende 3 jaar vooral gaan richten op het naar buiten treden met de vereniging. We willen de FAGT helder en duidelijk neerzetten bij opleidingen en nieuwe therapeuten werven, maar tevens zal het naar buiten treden gericht zijn op cliënten, de maatschappij en zorgverzekeraars om helder voor het voetlicht te brengen waar de kracht van CAM-gezondheidszorg ligt.

In de aankomende jaren dienen de vakopleidingen duidelijker, overzichtelijker en inzichtelijker gestructureerd te worden om beroepsverenigingen als de FAGT te kunnen voorzien van professionele hbo-therapeuten. Om dit te bereiken dienen opleiders en beroepsverenigingen o.b.v. het CAM-beroepsprofiel met elkaar in gesprek te gaan en tot een algemeen CAM-opleidingsprofiel te komen. De FAGT heeft daarin eerste gesprekken geïnitieerd met verwante verenigingen en een aantal opleiders.