FAGT - missie, visie & doelen

Missie - waar staan wij voor

De Federatie van Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT) is een multidisciplinaire beroepsvereniging voor therapeuten werkzaam in de complementaire sector. De FAGT heeft als voornaamste doel de belangen van de aangesloten therapeuten te behartigen en het uitdragen van de kwalitatief hoogwaardige therapieën welke worden aangeboden door de aangesloten therapeuten.

De primaire taak van de FAGT is het behartigen van de belangen van aangesloten therapeuten en het uitdragen van de kwalitatief hoogwaardige complementaire therapieën welke worden aangeboden door FAGT-therapeuten.

De FAGT zet zich actief in om de professionaliteit, kwaliteit en waarborgen van de verschillende complementair therapieën op een hoger plan te brengen. Dit wordt gerealiseerd door zowel intern als extern een open en transparante structuur aan te bieden van de verschillende vormen van complementaire zorg binnen de FAGT. Deze worden duidelijk en helder inzichtelijk gemaakt voor CAM-zorgverleners, cliënten, reguliere zorgverleners en zorgverzekeraars.

De FAGT zoekt en creëert actief samenwerking met zorgverleners (complementair én regulier)
om uiteindelijk tot een integrale vorm van gezondheidszorg te komen waarbij beiden elkaar aanvullen.

Visie - waar willen wij naar toe

De FAGT stimuleert als multidisciplinaire beroepsvereniging de samenwerking met therapeuten van verschillende disciplines, om van elkaar te leren en te kunnen groeien. Wij streven naar betere erkenning van de rol van de complementair therapeut, zodat cliënten en zorgverzekeraars overtuigd zijn van de professionaliteit en kwaliteit van onze beroepsgroep.

De FAGT draagt intern en extern uit dat openheid en transparantie belangrijke voorwaarden zijn om cliënten en de maatschappij professioneel, helder en betrouwbaar te informeren over de mogelijkheden van de aangeboden zorg en de kwaliteitseisen die daaraan worden gesteld.

De FAGT zet zich in voor een verdere professionalisering van zowel de aangesloten therapeuten als de sector. De FAGT zoekt en creëert actief samenwerking met zorgverleners (complementair én regulier) om uiteindelijk tot een integrale vorm van gezondheidszorg te komen waarbij beide sectoren elkaar aanvullen en dit door beide als logisch en natuurlijk wordt gezien.


Kernwaarden:

 • Professionaliteit: als therapeut én vereniging.
 • Kwaliteit: bij behandeling en informatievoorziening naar leden én cliënten.
 • Veiligheid: voor de cliënt, de therapeut en binnen de complementaire sector.
 • Transparantie: naar leden, cliënten, maatschappij en zorggerelateerde instanties.
 • Samenwerking: met complementaire én reguliere zorgverleners, beroepsverenigingen en andere gelieerde instanties.

Doelstellingen FAGT

Voor de therapeut:

 • Ondersteuning van therapeuten in de complementaire gezondheidszorg, zodat zij zich volledig kunnen richten op de zorg voor de cliënt.
 • Belangenbehartiging van de leden op sociaal, maatschappelijk, economisch en juridisch gebied.
 • Bewaken en bevorderen van een hoogwaardig kwaliteitsniveau van haar therapeuten.
 • Het bewaken en bevorderen van een hoogwaardige kwaliteitsniveau en betrouwbaarheid binnen de complementaire gezondheidszorg voor onze leden en cliënten.
 • Het samenbrengen van gekwalificeerde therapeuten.
 • Het innemen van een adviserende rol wat betreft praktijkvoering, ondernemerschap en actuele politieke ontwikkelingen.
 • Het vertegenwoordigen van een breed werkveld binnen de complementaire gezondheidszorg als onderdeel van de totale gezondheidszorg, zodat veel informatie onderling kan worden uitgewisseld.
 • Het creëren van een professionele, veilige en warme omgeving binnen de beroepsvereniging.
 • Het periodiek organiseren van bijeenkomsten (lezingen, symposia, workshops).

Voor de therapeut én de complementaire gezondheidszorg:

 • Zich sterk maken voor de verdere erkenning van complementair therapeuten binnen de (reguliere) gezondheidszorg.
 • Het bevorderen, ontwikkelen en toepassen van complementaire zorg in Nederland.
 • Het bevorderen van samenwerking met de reguliere gezondheidszorg.
 • We onderhouden een intensief contact met andere beroepsverenigingen, onderwijsinstellingen, accreditatie instituten, koepelorganisatie, verschillende zorgverzekeraars en de politiek om het werkklimaat te blijven verbeteren.
 • Het openstaan voor wetenschappelijk onderzoek naar complementaire gezondheidszorg.