Grondbeginselen van de FAGT

Kwaliteit & samenwerking

De FAGT is op 22 maart 1994 opgericht om als zelfstandige vereniging de belangen van additief therapeuten te behartigen. Het woord additief verwijst direct terug naar de toegevoegde (en geen vervangende) waarde van de gezondheidszorg, waarmee de FAGT vanaf het prille ontstaan open heeft gestaan om gekwalificeerde CAM (additieve) therapeuten met reguliere zorgverleners samen te laten werken, en dit alles in het belang van de cliënt.

Inmiddels is de vereniging sterk gemoderniseerd, maar zijn de grondbeginselen zoals kwaliteit van zorg bij CAM-zorgverleners altijd voorop blijven staan.

De FAGT is een vereniging die veel waarde hecht aan kwaliteit. Deze wordt geborgd door transparante afspraken te formuleren in o.a. het Handboek FAGT. Er wordt streng gecontroleerd op het naleven van de gemaakte afspraken om zo de kwaliteit hoog te houden, dan wel te verhogen.

Multidisciplinair vanuit het hart

Een aanzienlijk deel van de FAGT leden is meervoudig opgeleid. Dat wil zeggen dat ze 2 of 3 beroepen in de CAM-gezondheidszorg beheersen en uitoefenen. Zij hebben daardoor een breder (in)zicht in oorzaken, klachten en behandelmogelijkheden. Hierdoor kan maatwerk aan cliënten geleverd worden, welke vooral bij complexe zorgvragen, chronische aandoeningen en ouderdomsklachten krachtig tot uiting komt.

FAGT-therapeuten zijn zeer gedreven en maken gebruik van kennis en aangeleerde vaardigheden, maar werken tegelijkertijd vooral ook graag vanuit hun hart! Ze hebben naast een uitgebreide kennis van zaken, vooral ook vaardige handen. Het is de gedrevenheid van deze therapeuten, die zelf kiezen voor de voorwaarden binnen de vereniging, waardoor de kwaliteit van CAM-gezondheidszorg bij de FAGT op een hoog niveau gewaarborgd is.

Georganiseerde vakgroepen

De FAGT onderscheidt zich van veel andere beroepsverenigingen door het multidisciplinaire karakter. Dit houdt in dat de vereniging de belangen van meerdere therapievormen behartigt.

Bij de FAGT strekt zich dit uit tot 5 van de 7 basis-vakgroepen, t.w. Natuurgeneeskunde, Psychosociaal, Oosters, Energetisch en Lichaamsgericht. Deze gestructureerde diversiteit is de kracht van de FAGT.
Binnen de FAGT wordt CAM-gezondheidszorg in de meest ruime zin beoefend. Door de mogelijkheid van laagdrempelige doorverwijzing binnen de vereniging, kan een therapievorm worden aangeboden die het best bij een cliënt past.

Onze therapeuten werken vaak sectoroverstijgend en hebben steeds vaker verbindingen met de reguliere zorg, iets dat door de FAGT sterk wordt aangemoedigd. Een multidisciplinaire beroepsvereniging als de FAGT heeft dan ook een belangrijke verbindende functie naar zowel de CAM- als reguliere gezondheidszorg.