CAM: Wat houdt het in?

CAM is de Engelstalige afkorting voor Complementary and Alternative Medicine, een term die wereldwijd gebruikt wordt. In het Nederlands vertaalt zich dat naar Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.

In de afgelopen decennia stond onze sector lang bekend (en wordt nog steeds gebruikt) als alternatieve geneeswijzen / alternatieve therapie.

De therapeuten van de FAGT zien dit werk echter niet als een alternatief (voor reguliere zorg), maar juist als een aanvulling van en/of uitbreiding op de reguliere gezondheidszorg. Bij voorkeur door samenwerking tussen regulier en CAM. Vandaar dat we liever het woord “alternatieve geneeswijzen” vermijden.

In de afgelopen jaren werd het woord “complementaire zorg” ook vaak gebruikt. Het nadeel daarvan is dat er veel meer soorten zorg complementair zijn aan de reguliere zorg, maar niet tot de “alternatieve geneeswijzen” worden gerekend. Een voorbeeld hiervan is de pedicure.

Er is nog een tijd geopperd om al deze therapeuten als natuurgeneeskundig therapeuten te omschrijven, maar dat leidde tot interne discussies met de psychosociale sector, die zich (terecht) niet herkenden in een dergelijke benaming. Beide groepen erkenden weliswaar dat ze beide tot de “alternatieve geneeswijzen” groep behoorden, maar kwamen ook tot de conclusie dat een natuurgeneeskundig therapeut en psychosociaal therapeut een wezenlijk andere benadering hebben.

Naar het idee van de FAGT zijn we door het gebruik van het woord “CAM” als sector in staat om enerzijds onze eenheid te bevestigen en anderzijds ruimte te behouden voor de psychosociale en medisch-sociale beroepsgroepen met elk hun eigen benadering, waarbij er duidelijke aandacht is voor samenwerking met, en aanvulling / toevoeging op, de reguliere gezondheidszorg.