Multidisciplinaire Beroepsvereniging voor CAM-therapeuten 

De FAGT is dus een multidisciplinaire beroepsvereniging voor CAM-therapeuten.
Maar wat houdt dat nu in: een multidisciplinaire beroepsvereniging voor CAM-therapeuten?

CAM therapeuten

Allereerst zijn al onze therapeuten geschoold in een beroep welke in de medisch-sociale en/of psychosociale sector vallen. We hebben het dan over een opleiding in bv. acupunctuur, psychosociaal therapie, homeopathie, reflexzonetherapie etc.
Sinds de oprichting van de vereniging (1994) duren deze opleidingen tenminste drie, maar veelal vier jaar, waarbij medische basiskennis (MBK) of psychosociale basiskennis (PsBK) altijd uitgebreid aanwezig moest zijn om je bij de FAGT te kunnen laten registreren.
Sinds 01-01-2017 dien je daarnaast bovendien in het bezit te zijn van een MBK of PsBK diploma volgens PLATO termen om in aanmerking te komen voor toetreding tot de FAGT.

Hiermee is gewaarborgd dat al onze leden (potentieel) gevaarlijke situaties kunnen herkennen en onderkennen. In dergelijke situaties zullen onze leden onmiddellijk doorverwijzen naar artsen.

Multidisciplinair

Dit heeft binnen de FAGT een tweeledige betekenis.
Enerzijds bestaat onze vereniging uit therapeuten met zeer verschillende beroepen. In de CAM-sector zijn er ook verenigingen die op één beroep gebaseerd zijn (uni-disciplinair), zoals bijvoorbeeld reflexzone-, hypnotherapie of energetische therapie. De FAGT kent dus veel meer beroepen onder haar leden.

Anderzijds kent de FAGT ook een flink aantal leden die twee of zelfs drievoudig zijn opgeleid. Dit zijn therapeuten die apart geschoold zijn voor bijvoorbeeld acupunctuur, tuina en chinese kruidengeneeskunde, of die geschoold zijn op een combinatie van homeopathie en fytotherapie. Er zijn ook meerdere therapeuten die zowel medisch sociaal als psychosociaal geschoold zijn. Dit geeft mogelijkheden binnen de FAGT welke je bij een uni-disciplinaire vereniging niet zal vinden.

Vakgroepen

Om ervoor te zorgen dat we geen eindeloze lijst met beroepen hanteren, gebruiken we binnen de FAGT vakgroepen. Er zijn binnen de FAGT vijf basis-vakgroepen die we hanteren, zodat zowel therapeuten, cliënten en zorgverzekeraars een helder inzicht hebben wat ze van een bepaalde CAM-therapie kunnen verwachten.

Binnen de FAGT zijn dit:

  • Lichaamsgericht (therapievormen waarbij je wordt aangeraakt)
  • Oosters (oosterse geneeswijzen)
  • Psychosociaal (therapievormen waarbij je gesprekken hebt of met geestelijke aspecten werkt)
  • Energetisch (therapievormen waarbij met de energie van cliënten wordt gewerkt)
  • Natuurgeneeskunde (therapievormen waarbij met planten, bloemen, kruiden, extracten etc wordt gewerkt)

Zo is een geordende en gestructureerde vereniging ontstaan, waar veel therapeuten zich goed bij voelen.

De vakgroepen zijn bovendien van groot belang voor de aangesloten therapeuten, aangezien deze binnen de vereniging veel voor de leden organiseren.
Een FAGT-lid heeft daarmee een belangrijke mogelijkheid om zaken voor zijn/haar specifieke beroep geregeld en georganiseerd te krijgen.