De commissies van de FAGT

Communicatie

De belangrijkste functie van de commissie communicatie is om de FAGT als beroepsvereniging te promoten bij studenten aan CAM opleidingen, de opleiders en bestaande therapeuten. Zij hebben regelmatig contact met opleiders, staan op beurzen, houden onze sociale media bij en verzorgen folder materiaal en de website.

Kwaliteitscommissie (KW)

Deze commissie controleert en beoordeeld kandidaat-leden die zich hebben aangemeld bij de FAGT. Zij hebben tevens een gesprek met het kandidaat-lid. De KW adviseert het bestuur vervolgens over aanname of afwijzing van de kandidaat-leden. Bovendien adviseren zij het bestuur t.a.v. toelatingsbeleid in het algemeen. Daarnaast controleren leden van de commissie of de therapeut aan de kwaliteitseisen voldoet die de FAGT heeft gesteld, zoals visitatie en VOG.

Bij- en Nascholingen commissie (BNC)

Deze commissie heeft drie hoofdtaken:

- het beoordelen van accreditatie aanvragen van bij- en nascholing welke door opleiders worden aangeboden.

- het organiseren van jaarlijkse FAGT bijscholingen, waarbij leden kwalitatieve bijscholingen kunnen volgen tegen scherp geprijsde tarieven.

- het controleren van de gevolgde bijscholingen van onze therapeuten.