FAGT Bestuur

Voorzitter

Voorzitter

Karina van der Leeuw

Karina leidt als voorzitter de ALV en de bestuursvergadering. Zij is verantwoordelijk voor de meerjaren-strategie van de FAGT, en voor het netwerken en leggen/onderhouden van externe contacten zoals de verzekeraars. Karina is ook verantwoordelijk voor het IT beleid binnen de vereniging en de commissie communicatie.

Secretaris / Vicevoorzitter

Secretaris / Vicevoorzitter

Marilou Franses

Marilou is de Vice Voorzitter /Secretaris en is verantwoordelijk voor de interne correspondentie naar de leden toe, houdt toezicht op het secretariaat en werkt samen met de voorzitter aan het beleid van de FAGT.

Penningmeester

Penningmeester

Mascha Schouten-Breedveld

Als penningmeester beheert Mascha de financiën van de vereniging en wordt daarin jaarlijks door een accountant gecontroleerd. Begroting en balans worden door de penningmeester opgesteld en gepresenteerd tijdens de ALV.

Bestuurslid Opleidingen en bijscholingen

Bestuurslid Opleidingen en bijscholingen

Jolanda Robert

Jolanda is verantwoordelijk voor het beleid en de controle van de bij- en nascholingen en intervisie van onze leden. Zij regelt ieder jaar de FAGT bijscholingen voor de leden. Verder onderhoudt zij contact met de opleiders, met de verschillende accreditatie-instanties en beoordeelt de accreditaties van de opleidingen.

Bestuurslid Kwaliteitsbeheer

Bestuurslid Kwaliteitsbeheer

Elma van der Salm

Het bestuurslid Kwaliteit beheer is verantwoordelijk voor het beleid en controle op de kwaliteitseisen van FAGT leden, waaronder Visitatie en het aannamebeleid.