Pagina's

Bij- en Nascholing 2017


NIEUW bijscholingsreglement
M.i.v. 01-01-2017 zijn de nieuwe reglementen ingegaan.
In het Huishoudelijk Reglement en het Reglementenboek vind je de nieuwe regels, waaronder ook het bijscholingsreglement.
Deze zijn van toepassing op AL onze leden.

Per 1 januari 2017 zijn we gestart met een nieuwe puntentelling volgens dit nieuwe reglement.
Punten uit voorgaande jaren worden niet meegenomen.

Naar aanleiding van vragen of ALLE leden (zowel waardig als volwaardig) de MBK en/of de PsBK moeten bijscholen is het antwoord JA.
Motivatie hiervoor is dat MBK/PsBK (zonder PLATO) altijd al een vereiste was om lid te kunnen worden van de vereniging.
Je krijgt daarom als waardig lid geen vrijstelling voor het bijscholen van MBK/PsBK.

Bijscholingen
Om het inleveren en verwerken van scholingen goed te laten verlopen hier een korte uitleg hoe deze aan te leveren.
Wanneer je een certificaat van een scholing ontvangt stuur je het volgende naar het secretariaat:
- kopie van het certificaat, let op dat de contacturen vermeld staan!!!
- aanleverformulier (9. Formulierenboek) gevolgde bij- en nascholing (ingevuld)

Wanneer je GEEN certificaat van een scholing hebt ontvangen dan stuur je het volgende naar het secretariaat:
- registratieformulier bijscholing welke door de docent ondertekend is
- aanleverformulier gevolgde bij- en nascholing (ingevuld)

Wanneer je meerdere scholingen aanlevert, hoef je maar 1 aanleverformulier mee te sturen. Er zijn meerdere regels opgenomen om in te voeren.

De betreffende documenten kun je downloaden van de FAGT website, na het inloggen, in het ledengedeelte bij ‘handige downloads’.

Intervisie
Wanneer je een intervisie bijeenkomst bezoekt dien je na het volgen van de bijeenkomst een Presentielijst intervisiebijeenkomst aan te leveren waar de namen van alle aanwezigen op vermeld staan. Ook niet-FAGT-leden!
Je dient tevens een kort verslag van het besproken onderwerp mee te sturen.

Zoek aansluiting bij een (bestaande) intervisie groep middels de FAGT FB groep

Studiedagen 2017
In dit nieuwe jaar staan twee studiedagen ingepland:

10 februari 2017
Docent / Spreker: Ria van Rooijen
Type: Vrije invulling, FAGT Geaccrediteerd
Locatie: In de Roos, Den Bosch
Onderwerp: het schrijven van brieven naar o.a. de huisarts.
De kosten voor deze studiedag bedragen 40,00 inclusief lunch.

19 mei 2017
Docent / Opleider: BiVT
Type: PsMBK, SNRO geaccrediteerd
Locatie: Eindhoven
Onderwerp: Overdracht en Tegenoverdracht.
Alleen toegankelijk voor FAGT-leden, de kosten bedragen € 125,00 inclusief lunch en studieboek.

Studiedagen 2017

In dit nieuwe jaar staan twee studiedagen ingepland:

10 februari 2017
Docent / Spreker: Ria van Rooijen
Type: Vrije invulling, FAGT Geaccrediteerd
Locatie: In de Roos, Den Bosch
Onderwerp: het schrijven van brieven naar o.a. de huisarts.
De kosten voor deze studiedag bedragen 40,00 inclusief lunch.

19 mei 2017
Docent / Opleider: BiVT
Type: PsMBK, SNRO geaccrediteerd
Locatie: Eindhoven
Onderwerp: Overdracht en Tegenoverdracht.
Alleen toegankelijk voor FAGT-leden, de kosten bedragen € 125,00 inclusief lunch en studieboek.