Pagina's

Aanmeldpakket


Je aanmelding verloopt via een aantal stappen:

Stap 1: Je vult het aanmeldformulier in, en verzorgt de bijlagen:

 • Kopieën van je vakdiploma(‘s)
 • Kopieën van je MBK en/of PsBk diploma volgens PLATO-termen en erkend door CPION of SNRO
 • Referenties van collega’s en/of docenten
 • Enquête formulieren van cliënten

In de onderstaande informatiebrief staat alles duidelijk op een rij. Het is van belang dat je alles in één keer compleet opstuurt. Dit kan per mail of per post.

Stap 2: Je aanmeldpakket wordt gecontroleerd door het secretariaat op compleetheid en vervolgens doorgestuurd naar de toelatingscommissie. Bij een positieve beoordeling wordt de aanmelding voorgelegd aan het bestuur ter goedkeuring.

Stap 3: Na goedkeuring ontvang je een uitnodiging voor een vragenlijst, welke je online in dient te vullen.

Stap 4: Zodra deze is ontvangen, zal een toelatingsgesprek worden gepland. Dit is een gesprek van ongeveer 30 minuten met een bestuurslid van de FAGT en twee leden van de toelatingscommissie.
Als die goed is verlopen, is je toelating tot de FAGT een feit.

Stap 5: Je ontvangt dan een FAGT-schildje. Daarnaast krijg je toegang tot het leden-deel van de website. Bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt je beëdigd.

Je moet verschillende aanmeldingen geregeld hebben, voordat je echt aan de slag kunt. Je moet er rekening mee houden dat dit 2 tot 3 maanden kan duren.

 • Vektis – AGB-code
  AGB-codes heb je nodig om herkenbaar als professionele therapeut te kunnen werken. De codes zijn met name voor de Zorgverzekeraars een bewijs dat je gekwalificeerd en geregistreerd bent, om in een bepaalde zorgsoort te werken.
  https://www.agbcode.nl/content/Aanvraag%20AGB-code%20zvl_ondern_vest
 • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
  Het FAGT-secretariaat meldt je aan bij RBCZ. RBCZ neemt vervolgens contact op met jou over de betaling van inschrijfgeld en jaarlijkse bijdrage. Zie ook www.rbcz.nl.
 • Zorggids: Vergelijk en Kies
  Als de RBCZ-registratie en AGB-codes bekend zijn, wordt je door de RBCZ aangemeld bij de Zorggids “Vergelijk en Kies”. Vanaf het moment dat je in deze Zorggids staat, komen je facturen in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars die vallen onder de VGZ- en Achmea-groep. https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/vergelijk-en-kies
 • Overige verzekeraars worden door de FAGT geïnformeerd over de nieuwe leden.

De onderstaande documenten openen als een webpagina. Als je kiest voor “een kopie opslaan” kunt je dat daarna printen en bewaren en/of invullen.

Begeleidende brief aanmeldformulier 2017

FAGT Aanmeldformulier 2017

FAGT Referentieverklaring

FAGT Cliënten enquête

Andere vragen

Voor elke overige vraag kunt u zich wenden tot het secretariaat van de FAGT.