Pagina's

Opleidingseisen FAGT lidmaatschap


Therapeuten met een diploma van vóór 2014 kunnen zich bij de FAGT aanmelden, mits hun opleiding destijds FONG of FAGT-geaccrediteerd was.

Geaccrediteerde opleidingen
Sinds 01-09-2014 heeft de FAGT een nieuwe toelatingsprocedure.
Als toekomstig lid van de FAGT dien je naast een erkend MBK /PsBK diploma volgens PLATO termen (CPION of SNRO geaccrediteerd), tevens een opleiding te hebben gevolgd welke door SNRO of CPION is geaccrediteerd om volwaardig lid te worden.

Als uitgangspunt heeft de FAGT langdurig de normen van de FONG gehanteerd voor de accreditatie van opleidingen. Daarom heeft de FAGT in het verleden ook veel van de door de FONG geaccrediteerde opleidingen automatisch opgenomen in de geaccrediteerde lijst. Later werd dit veranderd en gaf de FAGT zelf accreditaties af aan opleidingen.

Aangezien de FAGT naar zowel cliënten, de overheid als de zorgverzekeraars de kwaliteit van de therapeuten wil waarborgen is besloten dat de FAGT een eigen verantwoordelijkheid heeft t.a.v. de accreditatie van alle opleidingen.
Accreditatie van onderwijs is een ingewikkeld proces, vandaar dat we in 2014 hebben besloten om de accreditaties niet langer zelf uit te voeren, maar over te laten aan externe en gespecialiseerde accreditatie Instituten als SNRO en CPION.

De FAGT leden dienen zich elk jaar verplicht bij te scholen conform het bijscholingsreglement.

FONG

Wil je een opleiding gaan volgen die niet bij de geaccrediteerde opleidingen vermeld staat? Vraag voor de zekerheid even bij het FAGT secretariaat na voordat je een opleiding begint.