Pagina's

Klachten Reglement


In principe maakt een therapeut met zijn/haar cliënt afspraken over de te volgen behandelwijze.
Helaas komt het een enkele keer voor, dat cliënt en therapeut onenigheid krijgen. De cliënt heeft dan de mogelijkheid om zich over de therapeut te beklagen.

De voorkeursprocedure is als volgt.
Als cliënt dient u via het secretariaat bij de FAGT een klacht in (per email of brief). Dan wordt met u contact opgenomen. Als het niet in der minne geschikt kan worden kunt u een formele klacht indienen.

Hoe dient u een formele klacht in?

Wanneer uw therapeut is aangesloten bij de RBCZ/TCZ moet u de klacht bij dat tuchtcollege indienen. Dit kan alleen maar schriftelijk en dit mag tot drie jaar na het voorval waarover u wilt klagen. U ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangst, uiterlijk binnen 3 weken, informatie over de procedure die gevolgd wordt door de Raad van toezicht.

TCZ
ter attentie van het Tuchtcollege
Postbus 70
4700 AA Roosendaal

Als uw therapeut niet bij de RBCZ/TCZ is aangesloten kunt u de klacht per e-mail indienen bij het secretariaat van de FAGT, secretariaat@fagt.org. De klacht wordt dan in behandeling genomen door het bestuur van de FAGT. Zij zullen vervolgens bekijken wat de mogelijke opties zijn.

Klacht

De klacht dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

Van de klager:
- Naam
- Het correspondentieadres en zo mogelijk het e-mailadres
- Het telefoonnummer
- De dagtekening
- De handtekening

Over de klacht:
- Een omschrijving van de gedraging of behandeling waartegen de klager bezwaar maakt
- De naam van de therapeut
- Werkadres / Woonadres van de therapeut waartegen de klacht wordt ingediend
- Voor de TCZ ook de vermelding dat de therapeut bij de FAGT is aangesloten.

De FAGT reglementen

Als u precies wilt weten hoe het werkt kunt u hier het de betreffende reglementen downloaden:

Klachtenreglement